Advokátní kancelář
Mgr. ZUZANA BOŽKOVÁ

O mně

Jsem advokátka s mnohaletou praxí. V minulosti jsem pracovala v advokátních kancelářích v Havířově, Ostravě a Českém Těšíně. Od roku 2006 jsem byla společnicí a jednatelkou v advokátní kanceláři Czudek, Božková a Partneři, s.r.o., nyní vykonávám činnost samostatně ve Valašském Meziříčí.

Poskytuji právní služby všem právním subjektům, zejména v oblasti občanského, rodinného, a trestního práva. Právní služby poskytuji také i v oblasti práva správního a obchodního. Nabízím maximální flexibilitu, vysokou úroveň poskytovaných služeb, osobní přístup ke každému klientovi a vstřícnost při jednání.

Mimo jiné, poskytuji právní služby spočívající v sepisu a analýzách smluv o převodech nemovitostí, včetně smluv o budoucích smlouvách, zajišťování advokátní úschovy a veškerých úkonů spojených se zápisem do katastru nemovitostí. Spolupracuji také se Společností pro odškodné s.r.o. (www.sponehody.cz), která se zabývá vymáháním náhrady škody a pojistného plnění z dopravních nehod, zastupuji také poškozené při vyjednávání s pojišťovnami, jakož i v trestním řízení. Zajistím rovněž úřední ověření podpisu účastníků mnou sepsané listiny, kontakty se znalci různého zaměření, odhadci nemovitostí, geometry a projektanty. Externě také spolupracuji s daňovým poradcem. Vykonávám rovněž činnost poskytovatelů pomoci obětem trestných činů dle zák. č. 45/2013 Sb., kdy jsem zapsána v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů, vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR. Poskytuji také pro bono právní služby.

Sídlo kanceláře je ve Valašském Meziříčí, poskytuji právní služby po celém Valašsku, ale mám také pobočku v Třinci.