Advokátní kancelář
Mgr. ZUZANA BOŽKOVÁ

Advokátní kancelář Mgr. Zuzana Božková je samostatnou advokátní kanceláří ve Valašském regionu, která poskytuje komplexní právní služby na vysoké úrovni, a to jak fyzickým, tak i právnickým osobám. Zabývá se všemi obory práva, se zaměřením na právo rodinné, trestní, právo nemovitostí, a také problematikou dopravních nehod.